Priser läger 2021

Priser för lägerverksamhet 2021 är ej ännu fastställd. Så snart beslut om ny prissättning finns läggs information ut. Detta bör ske under sensommaren/hösten 2020.

/Ordf.