Priser turism 2021

Logipriser 2021 för turister och institutioner med färre än 20 deltagare är ej ännu fastställd. Så snart beslut om ny prissättning finns läggs information ut. Detta bör ske under sensommaren/hösten 2020.

/Ordf.