Brandskyddsregler

Kyrkans Fjällgård Jäkkvik har automatiskt brandlarm som är direkt kopplat till SOS. Brandcentralen sitter till höger direkt innanför entrén.

Vid larm, utrym lokalerna och se till att ingen är kvar inne. Återsamlingsplats är framför huvudbyggnaden.

Läs mer i brandskyddsreglerna nedan.