Ge en gåva

Vill du vara med och stötta verksamheten på Kyrkans fjällgård med en ekonomisk gåva så går det bra att använda vårt Bankgiro eller Swish-nummer.

Märk inbetalningen med GÅVA så vet vi vad det handlar om.

Bankgiro: 644-7445

Swish: 123 087 86 52

I stiftelsens stadgar står det att:

Stiftelsen kyrkans fjällgård Jäkkvik har till ändamål att äga och förvalta egendomen Jäkkvik 1:37 i Arjeplogs församling att användas för kyrklig och ideell verksamhet, företrädelsevis bland ungdom.

Genom din gåva är du med och skapar goda förutsättningar för stiftelsen att kunna erbjuda ett bra och prisvärt boende för olika typer av lägerverksamhet, men också egen arrangerad verksamhet till fördjupning och rekreation.

Styrelsen tackar för din gåva.