Fjällgårdens vänner

Fjällgårdsdagar

Kyrkans fjällgård i Jäkkvik är en viktig plats för många och tack vare engagerade människor har gården kunna upprätthålla en god standard och också erbjuda en del egen verksamhet under åren.

Med viss regelbundenhet, främst på våren och hösten, inbjuds styrelsen och andra intresserade till några Fjällgådsdagar i Jäkkvik.
Dessa dagar ser vi över vad som behöver åtgärdas på gården, äter tillsammans och ger oss också tid att njuta av den vackra omgivningen.

Vi kallar oss Fjällgården vänner!

Vill du var med i detta sammanhang, bli uppdaterad om vad som händer på gården och också inbjuden att delta på fjällgårdsdagarna, så skicka namn och mailadress till matsbjork.66@gmail.com.

Fjällgårdens vänner är en öppen och kravlös gemenskap och Du är välkommen!